صندلی کپ گیوا
اخبار و مقالات
تامین کنندگان

هیچ توزیع کننده ای وجود ندارد

27 محصول وجود دارد.

Grid
Grid-2
List
List-2
کاتالوگ

فیلترهای فعال

جوی استیک ( اهرمک ) پدالی صندلی و یونیت برقی آرایشگاهیجوی استیک ( اهرمک ) پدالی صندلی و یونیت برقی آرایشگاهی
   حتما هنگام کار با یونیت ها و صندلی های برقی پوست و زیبایی در موقعیتی قرار گرفته اید که ترجیح می دادید بدون لمس کلید های پنل و تنها با اشاره پا روی پدال هایی مخصوص ، موقعیت یونیت را تنظیم کنید . ما در مجموعه تولیدی پرشین کالسیک این رویا را به واقعیت تبدیل کردیم و با تولید جوی استیک های پدالی با حساسی ت بس یار باال کنترل یونیت از طریق اشاره پنجه پا را برایتان امکانپذیر کردیم . 
   جوی استیک ( اهرمک ) پدالی صندلی و یونیت برقی آرایشگاهیجوی استیک ( اهرمک ) پدالی صندلی و یونیت برقی آرایشگاهی
     حتما هنگام کار با یونیت ها و صندلی های برقی پوست و زیبایی در موقعیتی قرار گرفته اید که ترجیح می دادید بدون لمس کلید های پنل و تنها با اشاره پا روی پدال هایی مخصوص ، موقعیت یونیت را تنظیم کنید . ما در مجموعه تولیدی پرشین کالسیک این رویا را به واقعیت تبدیل کردیم و با تولید جوی استیک های پدالی با حساسی ت بس یار باال کنترل یونیت از طریق اشاره پنجه پا را برایتان امکانپذیر کردیم . 
     39,000,000 ریالقیمت
     39,000,000 ریالقیمت
     پایه و سینی صندلی کوپ ، طلایی
       قطعات یدکی تجهیزات آرایشگاهی
       39,000,000 ریالقیمت
       پایه و سینی صندلی کوپ ، طلایی
         قطعات یدکی تجهیزات آرایشگاهی
         39,000,000 ریالقیمت
         35,000,000 ریالقیمت
         35,000,000 ریالقیمت
         جک و سینی مربعی کوپ
           قطعات یدکی تجهیزات آرایشگاهی
           35,000,000 ریالقیمت
           جک و سینی مربعی کوپ
             قطعات یدکی تجهیزات آرایشگاهی
             35,000,000 ریالقیمت
             45,000,000 ریالقیمت
             45,000,000 ریالقیمت
             پایه صندلی وی ای پی بزرگ
               قطعات یدکی تجهیزات آرایشگاهی
               45,000,000 ریالقیمت
               پایه صندلی وی ای پی بزرگ
                 قطعات یدکی تجهیزات آرایشگاهی
                 45,000,000 ریالقیمت
                 39,000,000 ریالقیمت
                 39,000,000 ریالقیمت
                 جک و پایه صندلی وی آی پی متوسط
                   قطعات یدکی تجهیزات آرایشگاهی
                   39,000,000 ریالقیمت
                   جک و پایه صندلی وی آی پی متوسط
                     قطعات یدکی تجهیزات آرایشگاهی
                     39,000,000 ریالقیمت
                     45,000,000 ریالقیمت
                     45,000,000 ریالقیمت
                     جک و سینی مربع فلتجک و سینی مربع فلت
                       قطعات یدکی تجهیزات آرایشگاهی
                       45,000,000 ریالقیمت
                       جک و سینی مربع فلتجک و سینی مربع فلت
                         قطعات یدکی تجهیزات آرایشگاهی
                         45,000,000 ریالقیمت
                         45,000,000 ریالقیمت
                         45,000,000 ریالقیمت
                         جک و سینی گرد فلتجک و سینی گرد فلت
                           قطعات یدکی تجهیزات آرایشگاهی
                           45,000,000 ریالقیمت
                           جک و سینی گرد فلتجک و سینی گرد فلت
                             قطعات یدکی تجهیزات آرایشگاهی
                             45,000,000 ریالقیمت
                             شیر آلات اهرومی طلایی
                               قطعات یدکی تجهیزات آرایشگاهی
                               شیر آلات اهرومی طلایی
                                 قطعات یدکی تجهیزات آرایشگاهی
                                 شیر آلات نقره ای سر دوشی دو حالته
                                   قطعات یدکی تجهیزات آرایشگاهی
                                   شیر آلات نقره ای سر دوشی دو حالته
                                     قطعات یدکی تجهیزات آرایشگاهی
                                     شیر آلات نقره ای سر دوشی دو حالته گردشیر آلات نقره ای سر دوشی دو حالته گرد
                                       قطعات یدکی تجهیزات آرایشگاهی
                                       شیر آلات نقره ای سر دوشی دو حالته گردشیر آلات نقره ای سر دوشی دو حالته گرد
                                         قطعات یدکی تجهیزات آرایشگاهی